Saturday, 11 January 2020

Sripada srivallabha Sidha mangala stotra in Hindi lyrics video | श्री सिद्धमंगल स्तोत्र

                                

                               🌷 श्री सिद्धमंगल स्तोत्र 🌷

 सिद्धमंगल स्तोत्र हे श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामींचे आवडते स्तोत्र आहे.
श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत  ग्रंथात सतराव्या अध्यायात हे स्तोत्र येते.
ग्रंथकार शंकर भट म्हणतात," श्री बापनाचार्युलुंना श्री दत्तात्रेयांचे दर्शन घडले व त्यांनी "सिद्धमंगल" स्तोत्र लिहिले. प्रत्यक्ष दत्ताच्या दर्शनाच्या अनुभूतीने गायिली जाणारी या स्तोत्रातील अक्षरे अत्यंत प्रभावशाली आहेत. त्या अक्षरांमधील चैतन्य हे युगानुयुगे विलसत राहिल. या स्तोत्रात व्याकरण दृष्ट्या कोणताही दोष अथवा त्रुटी नाही. या स्तोत्राचे पठण करण्यासाठी कोणताही विधीनिषेध नाही. मला ते स्तोत्र श्री बापनाचार्युलूच्या मुखातून ऐकण्याचे भाग्य लाभले. हे स्तोत्र माझ्या ह्रदयावर अंकित झाले आहे.
परम पवित्र अशा सिद्धमंगल स्तोत्राचे पठण अनघाष्टमीचे व्रत करुन केल्यास सहस्त्र सदब्राह्मण जेवू घातल्याचे पुण्य प्राप्त होते. तसेच स्वप्नात सिद्ध पुरुषांचे दर्शन होते. याच्या पठणाने मनतील सर्व कामना पुर्ण होतात. जे भक्त मन काया आणि कर्मानी श्री दत्तात्रेयांची आराधना करुन या स्तोत्राचे पठण करतात ते श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या कृपेस प्राप्त होतात. तसेच याच्या नियमित गायनाने सूक्ष्म वायुमंडलातील अदृश्य रुपाने संचार करणार्‍या सिद्धी प्राप्त होतात.
                            🌷 श्रीपाद राजम् शरणं प्रपद्ये🌷
                             !! श्री सिद्धमंगल स्तोत्र !!
                            ॥ श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये ॥
श्री मदनंत श्रीविभुषीत अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥१॥
श्री विद्याधारी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥२॥
माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥३॥
सत्यऋषीश्र्वरदुहितानंदन बापनाचायँनुत श्रीचरणा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥४॥
सवितृ काठकचयन पुण्यफला भारद्वाजऋषी गोत्र संभवा । जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥५॥
दौ चौपाती देव लक्ष्मीगण संख्या बोधित श्रीचरणा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥६॥
पुण्यरुपिणी राजमांबासुत गभँपुण्यफलसंजाता ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥७॥
सुमतीनंदन नरहरीनंदन दत्तदेव प्रभू श्रीपादा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥८॥
पीठिकापुर नित्यविहारा मधुमतीदत्ता मंगलरुपा ।
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव,
श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥९॥
।। श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये ।


Tuesday, 7 January 2020

SRI GURU NRUSIMHA SARASWATHI SWAMY ASHTAKAM TELUGU WITH LYRICS ,VIDEO | శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అష్టకం                    శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అష్టకం

NRUSIMHA SARASWATI SWAMY ASTAKAM
SRI GURU NRUSIMHA SARASWATI SWAMY


1.  ఇందుకోటి తేజ కర్ణ సింధు భక్తవత్సలమ్
    నందనాత్రి  సూనుదత్త మిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్
    గంధమాల్యా  అక్షతాది  బృంద దేవా  వందితం
    వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

2     మోహ పాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం
      ఆయతాక్ష పాహి శ్రీయ  వల్లభేశనాయకం
      సేవ్య భక్త  బృంద వరద భూయో భూయో నమామ్యహం
      వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

 3.  చిత్తజారి వర్గషట్క  మత్త వారానాకుశం 
       సత్యశారా  శోభితాత్మ దత్త శ్రీయ వల్లభం  
       ఉత్తమావతార భూత కతృభక్త వత్సలమ్ 
       వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।। 


4.    వ్యోమ వాయు తేజ ఆపభూమి కతృమీశ్వరం
       కామ క్రోధ మోహ రహిత  సోమా సూర్య లోచనం
       కామితార్ద దాత్రు భక్త కామధేను శ్రీ గురుం
      వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

5.    పుండరీక ఆయతాక్ష కుండలేందు తేజసం
       చండ దురిత ఖండనార్ద  దండ ధారి శ్రీ గురుం
      మాండలిక  మౌళి మార్తాండ భాసితా నానం
      వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

6.  వేదశాస్త్ర  స్తుత్యపాద  మాదిమూర్తి శ్రీగురుమ్
     నాదభిందు కళాతీత  కల్పపాద సేవ్యయం
     సేవ్య భక్త బృంద వరద భూయో భూయో నమామ్యహం
     వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

7.   అష్టయోగ తత్వ నిష్ఠ తుష్ఠ జ్ఞాన  వారధిమ్
      కృష్ణ వేణి తీరవాస పంచ నది సంగమం
      కష్ట దైన్య దూర భక్త తుష్టా కామ్య దాయకం
     వందయామి నరసింహ సరస్వతీశ పాహిమాం  ।।

8.  నారసింహ  సరస్వతీస నామమష్ఠ  మౌక్తికం
    హారకృత్య సారథేన గంగాధరాఖ్య స్వాత్మజం
    ధారుణీక దేవదీక్ష గురుమూర్తి తోషకం
    ప్రార్ధయామి దత్తదేవా  సద్గురుమ్ సాధావిభుమ్  ||

9.  నారసింహ  సరస్వతీస అష్టకంచ యః పటేత్
     ఘోరా సంసార సింధు తరణాఖ్య సాధనం
     సారా జ్ఞాన  దీర్ఘ ఆయురారోగ్యాది సంపదం
     చారు వర్గ కామ్య లాభ నిత్యమేవ యః పటేత్

ఇతి శ్రీ గురు చరితామృతే శ్రీ నృసింహ సరస్వతి ఉపాఖ్యానే సిద్ద నామధారక సంవాదే
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అష్టకం సంపూర్ణం 


Saturday, 4 January 2020

Sri Guru Nrusimha Saraswati Swamy Ashtakam in Marati with Lyrics ,meaning , video श्रीमन नृसिंहसरस्वती सरस्वती स्वामी महाराज यांचे स्तोत् |      श्री सरस्वती गंगाधर रचित श्रीमन नृसिंहसरस्वती सरस्वती स्वामी महाराज यांचे स्तोत्
सार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष असे चतुर्तिध पुरूषार्थ देणारे श्री सरस्वती गंगाधर रचित श्रीमन नृसिंहसरस्वती सरस्वती स्वामी महाराज यांचे स्तोत्

इन्दुकोटितेज करुण-सिन्धु भक्तवत्सलं ।
नन्दनात्रिसूनु  दत्त, इंदिराक्ष श्रीगुरुम्  ॥
गंधमाल्य अक्षतादि - वृंददेववंदितं ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम्  ॥१॥

अर्थ: ज्याचे तेज किंवा ज्याचा सौम्य प्रकाश हा कोटयावधी चंद्रासारखा आहे, जो दयेचा सागर आहे. जो भक्तांवर प्रेम करणारा आहे. जो आनंद देणारा आहे. जो अत्रिमहर्षींचा पुत्र आहे. ज्याचे नाव श्रीदत्त आहे. ज्याचे डोळे नलिकमलाप्रमाणे सुंदर असून सर्व हस्तपादादी इंद्रिये शोभिवंत व कांतिमान आहेत. जो सर्वांच्या गुरूस्थानी आहे. आणि जो गंध, पुष्प, व अक्षतांनी सर्व देवतांकडून पूजिला व नमस्कारिला किंवा वंदिला गेला आहे. अर्थात ज्याला गंधपुष्प अक्षदादि सर्व देव नेहमी वंदन करतात अशा श्रीमान नृसिंहसरस्वती यातिवर्यांना मी वंदन करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की, हे श्री गुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

मायपाश - अंधकारछायदूरभास्करं ।
आयताक्ष  पाहि श्रियावल्लभेश – नायकम्  ॥
सेव्य – भक्तवृंद  वरद, भूयो-भूयोनमांम्यहं ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥२॥

अर्थ: जो मायापाशरूप अंधकाराला दूर करणारा सूर्य आहे. ज्याचे डोळे कमळाच्या पाकळीप्रमाणे रूंद व सुंदर आहेत, जो  लक्ष्मीला आवडणारा आहे. जो सर्व नियामक व सर्व नियंता आहे, जो सर्वांना सेवनीय म्हणजे सर्वजण ज्याची सेवा करतात असा आहे, आणि जो भक्तगणांचा वरदाता म्हणजे आपल्या भक्तांचे अपेक्षित पुरविणारा अर्थात सर्व भक्तांच्या मनोवांच्छा किंवा इच्छा परिपूर्ण करणारा आहे. अशा श्रीमन नृसिंह सरस्वती यतिवर्यांना मी वंद्न करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की हे श्री गुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

चित्तजादिवर्गषट्क – मत्त वारणांकुशम् ।
तत्वसारशोभितात्मदत्त श्रियावल्लभम्  ॥
उत्तमावतार भूत-कर्तृ भक्तवत्सलं ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥३॥

अर्थ: जो मनापासून उत्पन्न होणाऱ्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर या सहा विकार रूपी उन्मत्त हत्तींना ताब्यात ठेवणारा अंकुश आहे. ज्याच्यामुळे तत्वमसि, अहं ब्रम्हास्मि, प्रजानंब्रम्ह, अयमात्मा ब्रम्ह या चार महावाक्यांच्या तात्पर्याला शोभा आहे. जो सर्व व्यापक आहे, जो लक्ष्मीचा आवडता आहे, जो सर्वश्रेष्ठ असा अवतारी पुरूष आहे. जो पंचमहा भूतांचा कर्ता आहे आणि जो भक्तप्रिय अर्थात भक्तवत्सल आहे अशा श्रीमन नृसिंहसरस्वती यति वर्यांना मी वंदन करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की हे श्रीगुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

व्योमरापवायुतेज – भूमिकर्तुमीश्वरम्  ।
कामक्रोधमोहरहित सोमसूर्य-लोचनम्  ॥
कामितार्थदातृ भक्त – कामधेनु श्रीगुरूम्  । 
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥४॥

अर्थ: जो आकाश, पाणी, वायू, अग्नी आणि भूमी यांना उत्पन्न करणारा, व त्यांचे नियमन करणारा आहे, जो काम, क्रोध, मोह यां विरहीत असा परब्रम्ह स्वरूप आहे, ज्याचे चन्द्र व सूर्य हे नेत्र आहेत आणि जो कामधेनु प्रमाणे भक्तांच्या सर्व इच्छा पुर्ण करणारा असा श्रीसदगुरू आहे अशा श्रीमन नृसिंह सरस्वतीयतिवर्यांना मी वंदन करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की, हे श्री गुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करावे.

पुंडरीक  – आयताक्ष, कुंडलेंदुतेजसम्  ।
चंडदुरितखंडनार्थ  दंडधारि श्रीगुरुम्  ॥
मंडलीकमैलि – मार्तंड - भासिताननं ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥५॥

अर्थ: ज्याचे नेत्र कमलाप्रमाणे विशाल आहेत, ज्याच्या कानातील कुंडलेही चंद्राप्रमाणे चकाकत असतात, ज्याने भक्तावरिल भयंकर संकटे मोडून काढण्यासाठी हातात दण्ड धारण केला आहे. ज्याचे मस्तक वर्तुळाकार जटांनी सुशोभित आहे ज्याचे मुखमण्डल सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. अशा श्रीमन नृसिंह सरस्वती यति वर्यांना मी वंदन करतो व अशी प्रार्थना करतो की हे श्री गुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

वेदशास्त्रास्तुत्यपाद, आदिमूर्ति श्रीगुरुम्  ।
नादबिंदुकलातीत, कल्पपादसेव्ययम्  ॥
सेव्यभक्तवृंदवरद भूयो भूयो नमाम्यहम्  ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥६॥

अर्थ: ज्यांच्या चरण कमलांची स्तुतीस्तोत्रे वेद व शास्त्रे अखण्ड गातात, जो आरंभीची श्रीगुरूमूर्ती म्हणजे जो श्रीगुरूंचा आद्यावतार किंवा सर्व श्रीगुरूंचा श्रीगुरू आहे. जो अनाहतनाद, बिन्दु व कला या सर्वांच्या पलीकडला आहे, जो कल्पतरूप्रमाणे सेवनीय म्हणजे कल्पतरूप्रमाणे ज्यांची अखण्ड सेवा करणे हेच योग्य आहे, जो सेवा करणाऱ्या आपल्या भक्तगणाना वर देणारा आहे आणि ज्याला माझ्यासारख्या भक्ताने वारंवार नमस्कार करणे योग्य असल्यामुळे अशा श्रीमन नृसिंह सरस्वती यतिवर्यांना मी वंदन करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की, हे श्रीगुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

अष्टयोगतत्वनिष्ठ, तुष्ट ज्ञानवारिधिम्  ।
कृष्णावेणितीरवास - पंचनदी - संगमम्  ॥
कष्टदैन्यदूरिभक्त – तुष्ट्काम्यदायकम्  ।
वंदयामि  नारसिंह - सरस्वतीश पाहि माम् ॥७॥

अर्थ: जो अष्टांग योग संपन्न असून त्या योगाच्या तत्वामध्ये स्थिर आहे, जो सदासर्वदा संतुष्ट व आनंदी असतो, जो जानाचा सागर आहे, जो कृष्णानदी तीरावर व पंचनद्यांच्या संगमावर निवास करतो, जो आपल्या भक्तांचे सर्व कष्ट, दारिद्रय व दीनत्व दूर करतो आणि त्यांच्यावर संतुष्ट होऊन त्यानी इच्छिलेले किंवा त्यांना हवे असलेले सर्व देतो अशा श्रीमन नृसिंहसरस्वती यतिवर्यांना मी वंदन करतो व त्यांच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की, हे श्रीगुरूदेवा ! आपण माझे रक्षण करा.

नारसिंहसरस्वतीश्च – नाम अष्ट्मौक्तिकम्  ।
हारकृत शारदेन गंगाधर – आत्मजम्  ॥
धारणीक – देवदीक्ष गुरूमूर्तितोषितम्  ।
परमात्मानंदश्रियापुत्र - पौत्रदायकम्  ॥८॥

अर्थ: नरसिंहसरस्वती ही आठ अक्षरे म्हणजे गंगाधराच्या सरस्वती नामक पुत्राला निमित्त करून श्री शारदादेवीने तयार केलेला आठ मोत्यांचा हारच होय. जे हा स्तोत्ररूप हार धारण करून अर्थात नित्य प्रेमाने म्हणून श्री गुरूमूर्तीला संतुष्ट करतात त्यांच्यावर परमात्मा संतुष्ट होऊन त्यांना श्रेष्ठ असा आत्मानंद मिळतो. या स्तोत्राच्या नित्य पठणामुळे श्रीगुरूमूर्ती संतुष्ट होऊन ते त्यांना ऎश्वर्य, संपत्ती, पुत्र व पौत्रादी देऊन आनन्दित करतात.

नारसिंहसरस्वतीय अष्टकं च य: पठेत्  ।
घोरसंसारसिन्धु - तारणाख्यसाधनम्  ॥
सारज्ञानदीर्घ आयुरारोग्यादिसंपदम्  ।
चारूवर्गकाम्यलाभ वारंवार यज्जपेत्  ॥९॥

अर्थ: श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांचे हे अष्ट्क जो नित्य नियमाने पठण करील त्याला हे स्तोत्र अत्यंत घोर अशा संसार सागरातून तरून जाण्याचे साधन होईल. त्याला सार रूप जान अर्थात आत्मजान, दीर्घायुष्य, आरोग्य, संपत्ती इ. सर्व मिळेल. या स्तोत्राचे पठण जो दररोज व सदैव नियमाने करतो, त्याला धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, या चतुर्विध पुरूषार्थांचा लाभ आपल्या अपेक्षेप्रमाणे होतो व त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.

॥ अशा रितीने श्रीसरस्वति गंगाधरांनी रचलेले श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज यांचे स्तोत्र अष्टक पूर्ण झाले 

Thursday, 26 December 2019

Sripada srivallabha divya siddha mangala stotram with telugu lyrics and video | శ్రీపాద శ్రీవల్లభ దివ్య సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం

                                           

                               సిద్ధమంగళ స్తోత్రము


sripada srivallabha siddha mangala stotram telugu lyrics

   శ్రీపాద శ్రీవల్లభ దివ్య సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం1 . శ్రీమదనంత  శ్రీవిభూషిత  అప్పలలక్ష్మీనరసింహరాజా    జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

2 . శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

3 . మాతాసుమతీ వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాదా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

4 . సత్యఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

5 . సవితృకాఠకచయన పుణ్యఫల భరద్వాజఋషి గోత్రసంభవా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

6 . దో చౌపాతీ దేవ్ లక్ష్మీ ఘన సంఖ్యాబోధిత శ్రీచరణా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

7 . పుణ్యరూపిణీ రాజమాంబ సుత గర్భపుణ్యఫల సంజాతా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

8 . సుమతీనందన నరహరినందన దత్తదేవప్రభు శ్రీపాదా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

9 . పీఠికాపుర నిత్యవిహారా మధుమతిదత్తా మంగళరూపా
     జయవిజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభవ

నాయనలారా! పరమపవిత్రమైన యీ సిద్ధమంగళ స్తోత్రమును పఠించిన యెడల అనఘాష్టమీ వ్రతముచేసి సహస్ర సద్బ్రాహ్మణ్యమునకు భోజనము పెట్టిన ఫలము లభించును. మండలదీక్ష వహించి, ఏకభుక్తము చేయుచూ, కాయకష్టముతో ఆర్జించిన ద్రవ్యమును వినియోగించి సహస్ర సద్బ్రాహ్మణ్యమునకు భోజనము పెట్టిన ఫలము లభించును. ఈ స్తోత్రము యోగ్యులచే పఠింపబడును. దీనిని పఠించుట వలన సిద్ధపురుషుల దర్శన, స్పర్శనములు లభించును. మనసున తలచిన కోరికలు నెరవేరును. మనసా, వాచా, కర్మణా దత్తారాధన చేయు భక్తులు యీ స్తోత్రమును పఠించినంతనే శ్రీపాదుల వారి కృపకు పాత్రులగుదురు. ఈ స్తోత్రమును పఠించినచోట  సూక్ష్మవాయుమండలము నందలి సిద్ధులు అదృశ్యరూపమున సంచరించుచుందురు.


Powered by Blogger.

Search This Blog

Follow by Email