Goddess Lakshmi Songs - Mahalakshmi Ashtakam With English Lyrics


                      Goddess Lakshmi Songs - Mahalakshmi 

                               Ashtakam With English Lyrics

                                                Beautiful Song lakshmi stotram

namastestu mahamaye shri pithe sura poojithe - mahalakshmi ashtakam - lakshmi mantra sacred chants.
1. Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute 2. Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Maha Devyai Cha Vidmahe Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat 3. Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute 4. Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namoostute Maha Devyai Cha Vidmahe Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat 5. Adyanta Rahite Devi Adi Shakti Maheshwari Yogaje Yoga Sambhute Maha Lakshmi Namoostute 6. Sthula Sukshme Maha Raudre Maha Shakti Mahodari Maha Papa Hare Devi Maha lakshmi Namoostute Maha Devyai Cha Vidmahe Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat 7. Padmasana Sthithe Devi Parabrahma Swaroopini Parameshi Jagan maata Maha lakshmi Namoostute 8. Shwetambara Dhare Devi Nanalankara Shobhite Jagasthithe Jaganmata Maha Lakshmi Namoostute Maha Devyai Cha Vidmahe Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat

Related Posts

Goddess Lakshmi Songs - Mahalakshmi Ashtakam With English Lyrics
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

Powered by Blogger.