Sri Guru Nrusimha Saraswathi Swamy Ashtakama English Lyrics | sripada .co


          Nrusimha Saraswathi Swamy Ashtakam                1.      Indu koti teja keerna sindhu bhakta vatsalam

                        Nandanaatrisunu Datta mindiraaksha Sri Gurum

                        Gandha maalya akshataadi brunda deva vanditam

                        Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


               2.    Moha paasa amdhakaara jaata doora bhaaskaram

                      Aayataaksha Paahi Sriyaa vallabhesa naayakam

                     Sevya bhakta brunda varada bhooyo bhooyo namaamyaham

                     Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


              3.     Chitta jaata varga shatka matta vaaranaamkusam

                    Satya saaara sobhitaatma Datta Sriyaa vallabham

                    Uttamaavataara bhoota kartru bhakta vatsalam

                    Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


             4.     Kaamaadi shanmatta gajaamkusam tvaam

                     Aananda kamdam para tatva roopam

                    Satdharma guptyai vidhrutaavataaram

                   Vandayami Nrusimheswara Paahimaam tvam.              5.     Vyoma vaayu teja aapa bhoomi kartrumeeswaram

                    Kaama Krodha Moha Rahita Soma Soorya lochanam

                    Kaamitartha Daatru bhakta Kaama dhenu Sree Gurum

                    Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


             6 .    Pundareeka aayataaksha kumdalemdu tejasam 

                     Chamdadurita khandanaartha damdadhaari Sree Gurum

                     Mamdaleeka mouli maartaamda bhaasitaananam

                    Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam.             7.   Veda saastra stutya paada maadi moorti Sree Gurum

                 Naada bimdu kalaateeta kalpa paada sevyayam

                 Sevya bhakta brunda varada bhooyo bhooyo namaamyamaham

                 Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


           8..    Ashta yoga tatva nishtha tushta jnaana vaaridhim

                  Krishna venee teeravaasa pamcha nadee sangamam

                  Kashta dainya doora bhakta tushta kaamya daayakam

                 Vandayaami Naarasimha Saraswateesa Paahimaam. 


           9.    Naarasimha saraswateesa ashtakam cha yah pathet

                 Ghora samsaara simdhu taaranaakhya saadhanam

                 Saara jnaana deergha aayuraarogyaadi sampadaam

                Charu varga Kaamya laabha nityameva yah pathet. Related Posts

Sri Guru Nrusimha Saraswathi Swamy Ashtakama English Lyrics | sripada .co
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments
avatar
15 March 2022 at 22:04

I honestly respect his candor, honesty, and detail in speak me through the ability undertaking web design agencies for artists

Reply

Powered by Blogger.